historia leżajska

Niezależne forum dla fascynatów dziejami Lezajska

#1 2009-07-03 10:51:31

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

"Jeśli się spostrzega, że przeciwnik jest silniejszy i że w końcu nie będzie się miało racji, to atakuje się w sposób osobisty, obraźliwy, grubiański. Polega to na tym, że (mając  i tak już sprawę przegraną) porzuca się się przedmiot sporu i zamiast tego atakuje się osobę przeciwnika w jakikolwiek sposób (...) [P]rzy ataku osobistym odchodzi się całkowicie od przedmiotu i kierune się na osobę przeciwnika; postępuje się więc w sposób krzywdzący, złośliwy, obraźliwy, grubiański. Jest to odwołanie się od sił duchowych do sił cielesnych lub zwierzęcych" A. Schopenhauer (Erystyka, czli sztuka prowadzenia sporów).


W związku  z tym, że niektóre osoby postrzegają moją krytykę „Dziejów Leżajska” jako podważanie autorytetów dokonywane przez człowieka z nikąd i, co gorsza, bez wyższego wykształcenia historycznego, pozwolę sobie przedstawić dowód na słuszność mojego buntu w postaci rozbudowanej listy uwag merytorycznych.
Moja lista „zarzutów” zawarta w książce „Okolice Leżajska i Sieniawy w przededniu i podczas I wojny światowej” dotyczy tylko kilku fragmentów, z którymi się nie zgadzam. Nie chcę więc pozostawić wrażenia, że tylko tyle przeinaczeń znajduje się w „Dziejach Leżajska”.
Nie chcę się wymądrzać, ale dyskutować o konkretach na podstawie źródeł i poważnych opracowań by wnieść do naszej wiedzy nowe fakty. Nic tak nie ożywia dyskursu historycznego jak polemika.
Odpowiadam w ten sposób na emocjonalne zarzuty pod moim adresem, wygłaszane publicznie a bez mojej obecności, nie dając mi możliwości obrony. Stara się mnie w ten sposób obrazić i zniechęcić do pracy. Naukowcy i zawodowi historycy zdają się nie dostrzegać potencjału historyków-amatorów — może postrzegają nas jako zagrożenie? Szkoda, bo każdy powinien znać swoje słabsze strony, takie jak: historia wojskowości — i od czasu do czasu konsultować się i nie uznawać tego za ujmę na honorze. Proszę tylko spojrzeć na dokonania następujących autorów, z których żaden z nich nie jest zawodowym historykiem: Andrzej Zaręba, Przemysław Jaskółowski, Tomasz Idzikowski, Piotr i Krzysztof Orman i inni.
W moim posiadaniu jest szereg doskonałych opracowań austriackich i polskich, których analiza pozwala mi stwierdzić ze stanowczością (która to chyba jest odbierana jako bezczelność, co nie jest moim celem), że było inaczej, niż opowiadali nam dziejopisowie. Przy zaangażowaniu i znajomości języka niemieckiego można było już dawno opracować zagadnienie walk w 1914 i 1915 roku na Leżajszczyźnie. Na marginesie warto dodać, że najwartościowsze wydania pochodzą z lat 20. i 30. XX wieku – chybionym jest więc argument niedostępności podnoszony przez utytułowanych autorów. Nawet jeśli opracowania obcojęzyczne były faktycznie poza zasięgiem autorów, to jak wytłumaczyć brak w bibliografii takich pozycji jak Dąbrowskiego „Wielka Wojna 1914–1918” (1937), Olszańskiego (red.) „Pierwsza wojna światowa w Karpatach” (1985) czy Zgórniaka „1914–1918: studia i szkice z dziejów I wojny światowej” (1987)?

Wreszcie — co czytelnicy mają myśleć o tym, że rozdział „Leżajsk w okresie zaborów (1772–1918)” ukazał się w drugim wydaniu Dziejów Leżajska wcale niezmieniony, a redaktorzy w przedmowie wyrazili nadzieję, że drugie wydane spełni oczekiwania lokalnej społeczności?

Strony z wydania I.

s. 349

Mężczyźni z powiatu łańcuckiego, w tym z  Leżajska, odbywali służbę wojskową w pułkach X Okręgu Korpusu w Przemyślu. Poborowi skierowani do pułków liniowych odbywali służbę  w 40 pułku piechoty w Rzeszowie, 17. pułku piechoty obrony krajowej w Rzeszowie, 3 pułku ułanów w Łańcucie, 6 pułku ułanów obrony krajowej w Rzeszowie.

a) X Okręg Korpusu w Przemyślu powstał dopiero w roku 1889, ale autor nie precyzuje w jakich latach obowiązywał opisany przezeń układ.
b) Do rzeszowskiego 40. Infanterie Regiment mogli trafić tylko do 1883 roku – wtedy to bowiem utworzono jarosławski 90. Infanterie Regiment, z okręgiem rekrutacyjnym obejmującym m.in. powiat łańcucki. Podobnie z 17. Landwehrinfanterieregiment (od 1901 r.).
c) 3. Ulanen Regiment – owszem, rekrutował się z całego X Korpusu, ale stacjonował w Krakowie (1914) a nie w Łańcucie.
d) 6. Landwehr Ulanen Regiment – rekrutował z okręgu Praskiego VIII Korpusu, stacjonował w Wels (Górna Austria), a nie w Rzeszowie.

Pułki liniowe miały pełne stany w czterech batalionach.

a) Od 1869 do 1883 r. pułk piechoty armii wspólnej miał 5 batalionów.

Pułk 40 w Rzeszowie miał zlokalizowane 2 bataliony w Rzeszowie i po 1 w Dębicy i Nisku

a) podawany tu jest stan z 1914 roku, bo np. w 1904 roku I batalion i sztab stacjonował w Rzeszowie, II, III i IV batalion w Jarosławiu.

karabiny […] systemu Manlichera

a) poprawna pisownia to „Mannlicher”

Szwadrony pułku ułanów z Łańcuta były rozlokowane w Leżajsku i Przeworsku.

a) W Łańcucie nie było pułku ułanów. W roku 1904 był to 1. Dragoner Regiment, w latach 1906–1912 13. Husaren Regiment. Żaden z tych pułków nie miał szwadronów w Leżajsku ani w Przeworsku.

s. 365

Ludność wsi i miasteczek powiatu łańcuckiego zajęta była żniwami i mobilizacją mężczyzn oraz koni i wozów, którą zarządzono w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia w całej monarchii habsburskiej. Objęto nią mężczyzn w wieku od 21 do 37 roku życia. Było to tzw. Pierwsze powołanie. W drugim mieli stawić się do armii mężczyźni w wieku od 19 roku życia i pospolitacy od 37 do 42 roku życia i do roku 50.

a) Zarządzona na 28 lipca 1914 mobilizacja była częściowa (przeciw Serbii; obejmowała 8 z 16 korpusów; nie dotyczyła korpusów galicyjskich!) i podlegali jej mężczyźni w wieku 22–37 lat. Przy generalnej mobilizacji, (ogł. 1 sierpnia) której pierwszy dzień przypadał na 4 sierpnia dołączyli do nich mężczyźni w wieku 38–42 lat oraz dwudziestojednoletni rekruci z rocznika 1893. W czerwcu 1915 mobilizowano mężczyzn w wieku 19–42 lat.

Od kilku dni skompletowane dywizje korpusów krakowskiego i przemyskiego w mobilizacji częściowej, a od początku sierpnia w mobilizacji powszechnej, przystąpiły do działań zaczepnych zgodnie z planami, które ćwiczono w latach poprzednich.

a) działań zaczepnych? Prowadzono tylko rozpoznanie kawaleryjskie.

Na czele 1. Armii Krakowskiej stanął Viktor Dankl. Rozpoczęła ona ofensywę po obydwu brzegach Wisły w kierunku Dęblina, Kraśnika, Zamościa i Lublina.

a) w całej 1. Armii „krakowski” był tylko I Korpus.
b) 1. Armia prowadziła działania tylko na prawym brzegu Wisły a jej natarcie szło w kierunku Kraśnik–Lublin,  Zamość natomiast leżał na kierunku natarcia 4. Armii.

Na obszarze korpusu przemyskiego utworzono 4. Armię pod dowództwem Moritza von Auffenberga.

a) obszar koncentracji 4. Armii austro-węgierskiej skupiony był tylko wokół Przemyśla, nie zaś na obszarze całego korpusu, który był większy niż obecne województwo podkarpackie.

Jednostki (pułki) stacjonujące i formowane w Rzeszowie, Łańcucie, Jarosławiu i Przemyślu stworzyły 4. Armię.

a) Po pierwsze, 4. Armia składała się aż z czterech korpusów a żaden z nich nie pochodził  z Galicji: II Korpus z Wiednia, VI Korpus (Kaschau/Koszyce), IX Korpus (Leitmeritz/Litomierzyce) oraz nowosformowany XVII Korpus. Co prawda do tego ostatniego należała 6 Kavallerie Division (6. Dywizja Kawalerii) w  składzie:
6. Dragoner Regiment – sztab w Przemyślu,
8. Dragoner Regiment – sztab w Jarosławiu,
11. Husaren Regiment – sztab w Łańcucie,
6. Ulanen Regiement – szab w Rzeszowie,
10. Reitende Artillerie Division – sztab i garnizon w Jarosławiu,
Przy czym tylko 6. UR i 10. Rt.AD rekrutowały się z X Korpusu!
Autor miał za pewne na myśli X Korpus (Przemyśl), który wraz z I Korpusem (Kraków) i V Korpusem (Preßburg/Bratysława) i jednostkami bezpośrednio podlegającymi dowództwu armii tworzyły 1. Armię – takie były od początku przydziały, nie jak stronę dalej sugeruje autor „podporządkowano je 1. Armii”. Dla dociekliwych załączam strukturę X Korpusu (1914 r.) na końcu niniejszego dokumentu.

s. 366

Stoczyły one ciężką, ale zwycięską bitwę pod Kraśnikiem, atakując rosyjskie 4. Armię gen. Saltza i 5. Armię gen. Plehwego, którą zmuszono do odwrotu w bitwie pod Komarowem.

a) poprawna pisownia to „Salza” (w mianowniku)
b) przypisując 1. Armii austro-węgierskiej pobicie 4. i 5. Armii rosyjskiej autor bazuje na fałszywym założeniu z pkt. 7. 1. Armia austro-węgierska biła się z 4. rosyjską pod Kraśnikiem, zaś 4. Armia austro-węgierska z 5. Rosyjską pod Komarowem.

Od 3 września spod Krasnegostawu cofały się pułki rzeszowskie 40. pp liniowy i 17.pp obrony krajowej, pułki ułanów rzeszowski i łańcucki oraz 45. dywizjon artylerii z Rzeszowa.

a) określenie „liniowy” jest szalenie niefortunne, bo nie używano takowego w austriackiej nomenklaturze w okresie wojny – powinno być zastąpione frazą „armii wspólnej”. W obecnym brzmieniu wygląda to tak, że k.u.k. 40. Infanterie Regiment był „właściwą”, „frontową” jednostką, a k.k. 17. Landwehrinfanterieregiment był jakąś jednostką tyłową. Tak oczywiście nie było.
b) w Rzeszowie stacjonował wspomniany wyżej 6. Ulanen Regiment, w Łańcucie zaś 11. Husaren Regiment, czyli husarzy a nie ułani.
c) w Rzeszowie nie było żadnej jednostki artyleryjskiej. Możliwe, że chodziło autorowi o 45. Feldkanonendivision lub 45. Feldhaubitzdivision z 45. Feldartilleriebrigade w strukturze 45. Landwehrinfanteriedivision.

s.370

Duże straty poniosły pułki rzeszowskie i łańcuckie podczas majowej ofensywy […] Nacierały one szlakiem z października 1914 roku, przez Mielec, Tarnobrzeg, Nisko. Na podejściach do Sanu toczyły się znowu zacięte walki, po czym Rosjanie odeszli za Bug, potem Prypeć i Stochód. Leżajsk ominęły walki i związane z nimi straty.

a) Doprawdy nie wiem jak komentować stwierdzenie dwa pierwsze zdania…
b) W 1915 roku walki koło Leżajska trwały ponad miesiąc a straty materialne były dużo większe niż na jesieni 1914 roku.
Na koniec kwestia dat:

s. 366

Patrole Kozaków weszły do Leżajska 17 września 1914 roku.

a)    data prawdopodobna, zważywszy na to, że klasztor był od miasta (w sensie ścisłym) oddalony. Sugerowałbym pisać o 18 września.

s. 367

Rosjanie opuścili Leżajsk 23 października 1914.

a) Data nieprawidłowa. Rosjan nie było tu już od 10.10.1914.

W pierwszych dniach listopada Rosjanie wrócili do Galicji Zachodniej, w tym do Leżajska. Okupacja ich trwała do 24 maja 1915 roku.

a) "Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku " podaje dzień 5.11.1914
b) Rosjan nie było w mieście już 14.05.1915.

Uwaga końcowa. Narracja na stronach 366–367 omawianej publikacji nie bazuje na żadnym poważnym opracowaniu; ma charakter raczej gawędziarski. Stąd pewnie mieszanka faktów o znaczeniu ogólnym i lokalnym. Najbardziej rażące błędy skupiają się wokół systemu organizacji armii austro-węgierskiej i przebiegu działań wojennych.

Odwoływałem się do następujących pozycji:
– Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine für 1914. Wien 1914
– Seidels kleines Armeeschema. Dislokation und Einteilung des k.u.k. Heeres, der k.u.k. Kriegsmarine, der k.u.k. Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr. Nr. 76 – August 1914. Wien 1914 / Nr. 63 – Mai 1908. Wien 1908 / Nr. 55 – Mai 1904. Wien 1904/
– Baczkowski Michał, Pod czarno-żółtymi sztandarami; Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914. Kraków 2003
– Bator Juliusz, Wojna Galicyjska; Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915. Kraków 2008
– Glaise-Horstenau Edmund (red.), Österreich-Ungarns Letzter Krieg. Band I, Wien 1931


Sławomir Kułacz

  Załącznik
X. KORPS
39 Baone., 7 Schwd., 24 Bt. (140 Gesch.), 3 techn. Komp.
Kmdt.: Gdl. Hugo Meixner v. Zweienstamm
Gstbschef: Obst. Gottlieb Kralowetz v. Hohenrecht

2. ID. (Jaroslau): FML. Anton L i p o š ć a k
3. IBrig. : GM. Eugen Pöschmann, IR. 40 (4), bh. IR. 4 (2 Baone u. 1 JgKomp., 3 MGA), FJB. 4
4. IBrig.: GM. Heinrich Trichtel. IR. 89 (4), 90 (3)
DionsKav. : 5. u. 6. Schwd. rt. SchR. 3
2. FABrig.: Obst. Julius Kramař, FKR. 29 (5), I. Dion. FHR. 10 (2)

24. ID. (Przemysl): FML. Andreas Pitlik v. Rudan u. Poria
47. IBrig.: GM. Feli.K Ritt. Unschuld v. Melasfeld, IR. 9 (4), 45 (3)
48. IBrig.: Obst. Walter Ritt. Schireitter v. Schwarzenfeld, IR. 10 (3), 77 (3)

DionsKav.: 3. u. 4. Schwd. rt. SchR. 3
24. FABrig.: GM. Karl Seyferth Edl. v. Uhlen, FKR. 30 (5), II. Dion. FHR. 10 (2)

45. SchD. (Przemysl): FML. Stephan L j u b i č i ć
89. SchBrig.: GM. Ernst Ritt. Hörmann v. Wüllerstorf u. Urbair, SAR, 18 (3), 33 (3)
90. SchBrig.: GM. Johann Edl. v. Sauerwein, SchR. 17 (3), 34 (3)
DionsKav.: 1. u. 2. Schwd. rt. SchR. 3
45. FABrig.: Obst. Adolf Eschelmüller, FKR. 28 (4), FKD. 45 (2), FHD. 45(2)

Korpsunmittelbar: RSchwd. UR. 3, sFHD. 10 (2), 4. u. 5. Komp. SB. 10, 3. Komp. PB. 10

Uwaga: Sch = Schützen, nazwa stosowana po 1917 roku dla jednostek Landwehry, i tak: SchD = LID

Ostatnio edytowany przez Ursi (2012-11-28 21:14:50)


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 

#2 2009-07-03 22:04:49

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Ursi nie przejmuj sie : wszyscy którzy stykneli sie z twoja stroną i książką (z pewnymi niedociągnięciami ale jedyną tak traktująca ten temat) wiedzą że niejeden tzw naukowiec Ci do pięt nie dorasta.
Co do Dziejów Leżajska to każdy patrzy przez pryzmat swoich zainteresowań. II wydanie było w 2003 a artykuł np. o sztuce twierdzi że katalog zabytków dalej jest w druku (mimo wydania go kilkanaście lat wcześniej). A wystarczyło aby opracowanie tego rozdziału zlecić np o. dr. Efremowi. Pewnie też by powtórzył kilka swoich błedów wześniejszych ale ja uważam że byłby lepszym autorem tego działu niż Państwo Stolotowie (którzy są wybitnymi historykami sztuki ale trzeba iść z czasem)
Co do lubienia to masz pecha (jak ja) - wielu jest płytkich zazdrośników którzy będą robić w twoją stronę wycieczki prywatne a nie dyskusje merytoryczne) Może kiedyś Ci ludzie bedą miały odwagę podyskutować z tobą o historii na tym forumm czy na http://austro-wegry.info/index.htm , anie obgadywać Cię za plecami.
Kożystając z okazji pragnę poinformować osoby które chcą mnie poznać aby nie robiły tego przez wyszukiwarkę google a po prostu napisały do mnie na maila

Offline

 

#3 2009-07-11 12:57:33

czesiu

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-07-11
Posty: 41
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Ha a poco było ruszać takie tematy... Przecierz w Leżajsku  was za to nie pokochają. Ursi pewnie przeszkadza starym komuszkom którzy powtarzali od likludziesięciu lat to samo w coraz to bardziej "odkrywczych" publikacjach, bo wnosi coś nowego, a nawet powiem coś obrazoburczego bo interesującego, a genek na cholerę otwierałeś taką stronę gdzie każdy mioże pisać o swoim spojrzeniu na historię. Co ciekawsze ... tutaj dyskutują sami młodzi ludzie (wnioskując po postach) a stara klika "histeryków" leżajskich siedzi cicho i się tylko przygląda

Offline

 

#4 2009-07-12 21:13:09

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Strona sama sie obroni albo padnie :-( Nie chciałem jej zakładać bo myślałem że ją założy TMZL ale sie pomyliłem. Ja  dzięki tej stronie dowiedziałem sie wielu ciekawych rzeczy o Leżajsku i to jest plus . Minusem jest to że wielu przygląda sie jedynie naszym dyskusjom, a wolałbym aby w tym uczestniczyli. Ale dzieki za słowa że tutaj "każdy mioże " dyskutować o historii. A tak licznik na stronie pokazuje unikalne wejścia tj. takie po raz pierwszy a tak to od kiedy wstawiliśmy licznik to jest już pona 5200 odsłon. Wchodzili na nasze forum ludzie z Kanady Irlandii, Izraela, Holandii itd. Ludzie najczęściej wchodzą po zapytaniu "historia leżajska" i ... "ulas Urbański".

Offline

 

#5 2009-07-13 22:10:18

czesiu

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-07-11
Posty: 41
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Mam nadzieję ze sie obroni. ...

Offline

 

#6 2009-07-17 12:44:35

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

czesiu napisał:

Ha a poco było ruszać takie tematy... Przecierz w Leżajsku  was za to nie pokochają.

Czesiu, myślę, że moje motywy wyłożyłem odpowiednio jasno. A że zachęcam innych do wyszukiwania nieścisłości - cóż, kiedyś twórcy i odtwórcy muszą zrozumieć, że Dzieje Leżajska to tylko objętościowo wielkie dzieło. Już widziałem prace kopiujące słowo w słowo fragmenty DzL, bezrefleksyjnie.
Dzieje Leżajska rozdaje się na szkolnych konkursach itd. Nikt poza panem Stanisławem Kisielewiczem i mną nie komentuje tego opracowania. Moja praca nie jest pozbawiona błędów, ale wydaje mi się, że im więcej takich prac, tym bliżej prawdy o historii będziemy.

Ostatnio edytowany przez Ursi (2011-01-17 19:34:17)


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 

#7 2009-07-18 15:10:13

czesiu

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-07-11
Posty: 41
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Ta... sorki ale swojego zdania nie zmienię. Po przeczytaniu trzech numerów Almanachu widzę zę niektórzy jedynie chcą zaistnieć i piszą o byle czym. Jak ktoś chce to wkońcu możemy podyskutować, ale przydali by się w tej dyskusji autorzy artykułów. Dzieje Leżajska uważam za durną książeczkę ale ... jedyną tak "grubą" o Leżajsku. Ja np bedąc jakimś profesorem również bym dąrzył do następnych wydań, bo z tego są określone pieniądze. Niestety nie mam również wykształcenia historycznego a proletariuszem jestem na codzień. Ale mam szacunek dla takich osób jak Ty czy p. Ordyczyńska, którzy wbrew swoim zawodom parają się historią. Ja niestety nie mam daru literackiego więc jestem jedynie skromnym recenzentem prac historycznyvh

Ostatnio edytowany przez czesiu (2009-07-18 15:15:35)

Offline

 

#8 2009-07-19 16:53:19

 ksz

Użytkownik

Skąd: i tu i tam
Zarejestrowany: 2009-04-24
Posty: 330
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

No to ja teraz sobie poużywam na omawianym dziele. Zacznę od końca. Zawsze jak otwieram nową książkę patrzę na indeksy na końcu, z tego można wiele wyczytać o wartości dzieła. To samo zrobiłem lata temu przeglądając II wydanie Dziejów Leżajska (rzekomo poszerzone względem wyd. I, ale raczej nie poprawione). Indeks osobowy jest zrobiony po łebkach. A więc: od A do Z, zapraszam do lektury.

Jest: Banhid, baron
Winno być: Banhidy, baron

Jest: Bryniarski Kornel ks. [tu numery stron]
Bryniarski Kornel o. [tu numery stron]
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Bułyk Nikita, ks.
Winno być: Bułyk Mykyta, ks.
To był Ukrainiec, nie Rosjanin, skąd to rosyjskie imię?!!! Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela.

Jest: Bylina-Prażmowski
Winno być: Belina-Prażmowski
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Alojzego Zieleckiego.

Jest: Chodynicki Cyprian
Winno być: Chotyniecki (ewentualnie Chotynećkyj)
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Półćwiartka.

Jest: Chodziński Władysław Karol
Karol Władysław, malarz
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. Ale dlaczego w drugim wariancie występuje bez nazwiska i z poprzestawianymi imionami?

Jest: Choma Mateusz, ks.
Homań Matwij
Winno być: Chomań
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziałach autorstwa: Józefa Hempela i Józefa Półćwiartka (ortograficzny!!! – „x” w cyrylicy tłumaczymy na „ch”, a nie na samo „h”). http://genek72.fotosik.pl/albumy/634258-14.html

Jest: Darmochwał Dmytr
Winno być: Darmochwał Włodzimierz (ewentualnie Wołodymyr)
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Półćwiartka

Jest: Demuszewski Iwan, paroch
Demuszewski Jan, paroch
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Domaszko Kazimierz
Winno być: Damaszko Kazimierz
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela.

Jest: Durtheim Bad
Winno być (w indeksie nazw geograficznych): Bad Durtheim
To nazwa miejscowości, co ona robi w indeksie osób?

Jest: Erazm
Erazm Prezbiter
Erazm ks.
Prezbiter Erazm
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako cztery!!!

Jest: Furgalski
Wyrwa-Furgalski Kazimierz
Wyrwa-Furgalski Tadeusz
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako trzy. W drugim wariancie błąd w imieniu - nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Alojzego Zieleckiego

Jest: Gadale Geller
Gedale Geller
Winno być: Geller Gedale
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. Poza tym zamieniono kolejność nazwiska i imienia. Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziałach: autorstwa Józefa Hampela (dwukrotnie) oraz Józefa Półćwiartka. Wszędzie tam dane owego Żyda występują w kolejności nazwisko – imię, podczas gdy pozostali obok są w kolejności imię – nazwisko. Co więcej: J. Hampel wymienia owego Izraelitę raz jako: Gadale a raz jako Gedale.

Jest: Gosler Julian
Winno być: Goslar Julian
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziałach: autorstwa Józefa Hampela oraz Józefa Półćwiartka

Jest: Grossman J.
Grossman Jerzy M.
Grossman Jurij
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako trzy. Lwowski historyk sowiecki, na podstawie jego dzieła z lat 60tych wielu uzyskiwało później swe dyplomy, więc wstyd tak go potraktować w indeksie osób. J

Jest: Grudziński K.
Grudziński Kajetan o.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Grusevc’kij Mychaił
Hruszewski Michał
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. Poza tym pierwszy wariant - błąd w nazwisku nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziałach autorstwa Józefa Półćwiartka, na pewno nie ma być końcówki: -c’kij, ale -s’kij. Ten pierwszy wariant to w ogóle jakiś łamaniec językowy, co to za imię: Mychaił, po jakiemu to? Po ukraińsku jest: Mychajło (ewentualnie Mychajlo).


Jest: Home Franciszek Ksawery
Winno być: Homme Andrzej Ksawery
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Alojzego Zieleckiego.

Jest: Ingresav Jean Auguste Domonique
Winno być: Ingres Jean Auguste Dominique
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa państwa Stolotów. W gruncie rzeczy nie błąd, ale literówka – w tekście było w dopełniaczu „Ingresa” i doczepiła się litera v na końcu i wyszło „Ingresav”. Przemądry twórca indeksu osób przepisał dosłownie, nie wiedząc, że to w dopełniaczu, biedak pewnie nie wiedział, że był taki malarz francuski. Trzecie imię „tfurca” indeksu osób zmienił już samodzielnie, a co! Z Dominika zrobił jakąś DoMonikę.

Jest: Brood Israel
Israel Brood
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie zamieniono kolejność nazwiska i imienia.

Jest: Franko I.
Iwan Franko
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie zamieniono kolejność nazwiska i imienia.

Jest: Hulf Moniek
Moniek Hulf
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie zamieniono kolejność nazwiska i imienia.

Jest: Izydor Izrael
Winno być: Izrael Izydor
Zamieniono kolejność nazwiska i imienia. Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela. Tam dane owego Żyda występują w kolejności nazwisko – imię, podczas gdy pozostali obok są w kolejności imię – nazwisko.
Czy tak trudno się nauczyć, że jak wszystkich traktujemy po nazwisku w indeksie osób- to wszystkich, a jak po imieniu w tekście – to też wszystkich.
Chyba że ktoś nie wie, że Izydor czy Iwan czy Moniek to imiona.

Jest: Jałustowicz Robert
Winno być: Sałustowicz
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela.

Jest: Józef Zygmunt
Winno być: Zygmunt Józef
Zamieniono kolejność nazwiska i imienia. Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela

Jest: Keiper Adolf
Knajper Adolf
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie błąd w nazwisku.

Jest: Keiper Johann
Keipr Jan
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie błąd w nazwisku

Jest: Keipr Edward
Keipr Franciszek
Winno być: Keiper (albo Kajper – tak mają na nagrobku)

Jest: Kikta Jerzy
Kikta Jurij, ks.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Kmicikiewicz Wiktor, ks.
Kuncikiewicz Wiktor, ks.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie błąd w nazwisku - nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Alojzego Zieleckiego, co gorsza – występuje tam jako proboszcz rzym.-kat., a był proboszczem gr.-kat.

Jest: Kopytyński Władysław Romuald
Kostyński Władysław Romuald
Winno być: Kopystyński
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziałach autorstwa: Alojzego Zieleckiego i Stolotów.

Jest: Larendowicz Z.
Larendowicz Zbigniew
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Luckschandel Antoni
Luckschandl Antoni
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie błąd w nazwisku

Jest: Janina Maciej, bp
Maciej herbu Janina, bp
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Maier Profoss
Profus Majer
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W pierwszym wariancie zamieniono kolejność nazwiska i imienia.

Jest: Morawetz Zygmunt
Mrowetz Zygmunt
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie błąd w nazwisku - nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Alojzego Zieleckiego.

Jest: Myłkowicz Józef, ks.
Mytkowicz Józef, ks.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W pierwszym wariancie błąd w nazwisku - nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela.

Jest: Nabrzeżny M.
Nadbrzeżny
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Niemczycki
Niemczycki Stanisław
Niemczyński
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako trzy. W trzecim wariancie błąd w nazwisku - nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela.

Jest: Nimcuk I.
Nimczuk I.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Oleśnicki J.
Oleśnicki Jerzy
Oleśnicki Jurij
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako trzy

Jest: Plaszkiewicz Piotr, ks.
Plenkiewicz Piotr, ks.
Winno być: Pleszkiewicz
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziałach autorstwa: Alojzego Zieleckiego i Józefa Półćwiartka

Jest: Prytoćkyj Wołodymyr
Przytocki Włodzimierz
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Rakoczy
Rakoczy Jerzy
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Razinkiewicz Stanisław
Winno być: Raźnikiewicz
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela

Jest: Raźnikiewicz Antoni „Konik”
Winno być: Raźnikiewicz Jan „Konik”

Jest: Reichardowa Maria z Wodzińskich
Wodzińska Maria
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Reihardt Andrzej
Winno być: Reichard
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela

Jest: Rusecki Innocenty Marek OFM
Rusecki L. M.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie błąd w inicjale zakonnego imienia. Co ciekawe – tak „tfurca” indeksu potraktował jednego z autorów rozdziału w tychże Dziejach Leżajska!!!

Jest: Satustowicz Stanisław
Winno być: Sałustowicz
Błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela

Jest: Sierotka Radziwiłł
Winno być: Radziwiłł Sierotka

Jest: Stanisław Szczuka
Winno być: Szczuka Stanisław
Zamieniono kolejność nazwiska i imienia.

Jest: Stolbach Mojżesz
Stolbach Mozes
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Stolot-Śnieżyńska E.
Śnieżyńska E.
Śnieżyńska-Stolot E.
Śnieżyńska-Stolotowa Ewa
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako cztery. Tak „tfurca” indeksu potraktował jednego z autorów rozdziału w tychże Dziejach Leżajska!!!

Jest: Swiatyj Petro
Święty Piotr
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Szczęch Antoni 277, 394, 407
Szczęk Antoni 317
Winno być: Szczęch Antoni 394, 407
Szczęk Antoni 277, 317
Pomylono strony dotyczące dwóch różnych osób. W nazwisku Szczęka błąd nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Alojzego Zieleckiego

Jest: Szeliga Antoni 428
Winno być: Szeliga Antoni 369, 428

Jest: Szeliga J. 464
Szeliga Józef 294, 304, 311, 314, 315, 464
Winno być: Szeliga Józef (z Łętowni) 464
Szeliga Józef (z Leżajska) 294, 304, 311, 314, 315
Pomylono strony dotyczące dwóch różnych osób.

Jest: Szeliga Karol 361
Winno być: Sroczyński Karol 361
albo
Szeliga Michał 331, 361, 362
Osobnik o danych Szeliga Karol nie istniał w omawianym okresie w Leżajsku. Sklonowano go z połączenia Sroczyńskiego Karola z Szeligą Michałem. Błąd (w postaci nieistniejącej osoby) nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Alojzego Zieleckiego

Jest: Szpila Piotr, ks.
Szpila ks.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie

Jest: Szurlej Jakub ks.
Szurlej Jan ks.
Winno być: Szurlej Jakub, ks.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W drugim wariancie błąd w imieniu - nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela.

Jest: Świerczyński Feliks, ks.
Świerczyński, ks.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Tyczyński Aleksander, ks.
Tyczyński Antoni, ks.
Tyczyński ks.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako trzy. W pierwszym wariancie błąd w imieniu - nie tylko w indeksie osobowym, ale i w tekście głównym – w rozdziale autorstwa Józefa Hampela.

Jest: Waligórski Aleksander, gen.
Waligórski, gen.
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Wania Józef
Wań Józef
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie. W pierwszym wariancie błąd w nazwisku.

Jest: Więcław Wacław
Winno być: Więcław Władysław

Jest: Wilaowki C.
Winno być: Wilanowski C.

Jest: Wójcik Józef 481, 536
Wójcik Józef, ks. 585, 600, 603, 611
Wójcik Józef, „Mały”, ppor. rez., 462, 463
Winno być: Wójcik Józef, ks. 536, 585, 600, 603, 611
Wójcik Józef, „Mały”, ppor. rez., 462, 463, 481
To dwie osoby, a w indeksie występują jako trzy!!! Pomylono strony dotyczące dwóch różnych osób i w dodatku sklonowano z nich osobę trzecią.

Jest: Zugajewicz Bronisław
Winno być: Żugajewicz

Jest: Zygmunt I Stary, król
Zygmunt, król
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.

Jest: Żubr J.
Żubrowa Joanna
To jedna osoba, a w indeksie występuje jako dwie.Zamierzam te błędy kiedyś opublikować w jakimś dziełku w aneksie, więc na razie jakby się kto powoływał – to: All rights reserved

Ostatnio edytowany przez ksz (2013-02-03 23:07:22)

Offline

 

#9 2009-07-19 22:12:28

 aord

Użytkownik

Call me!
Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

No comments! Pozdrowienia weekendowe z Lublina. PS. Spotkałam na Grodzkiej perf'a, mialam ochotę i od niego przesłać Wam pozdrowienia, ale widzę, że już jest w Leżajsu i przegląda Forum.

Offline

 

#10 2009-07-22 08:56:48

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

KSz - jestem pod wrażeniem, naprawdę.

Ostatnio edytowany przez Ursi (2015-01-14 09:06:52)


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 

#11 2009-07-25 13:15:32

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Jeszcze do spisu pomyłek indeksowych: Józef Baran ze str. 458 zamordowany w 1943 to ten sam co kpt. Józef Baran ze str. 469.

Offline

 

#12 2009-07-31 23:13:24

czesiu

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-07-11
Posty: 41
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Widzę że licytacja z ineksu ale... czy nie lepiej napisać dlaczego znaleźliśmy takie wpadki tow. Półćwiartka

Offline

 

#13 2009-08-01 15:17:32

 Ursi

Użytkownik

Skąd: Pomorze
Zarejestrowany: 2009-04-29
Posty: 257
Punktów :   
WWW

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

czesiu napisał:

Widzę że licytacja z ineksu ale... czy nie lepiej napisać dlaczego znaleźliśmy takie wpadki tow. Półćwiartka

Przyznam, że nie rozumiem. Jakto dlaczego?
Czy Półćwiartek taki winny? Poza błędami w swoich tekstach to chyba nie, bo o I wojnie pisał Zielecki, a indeks robiła osoba z wydawnictwa chyba, tak?


Bellum omnium contra omnes (de Poloniae)

Offline

 

#14 2009-09-09 23:15:53

 ksz

Użytkownik

Skąd: i tu i tam
Zarejestrowany: 2009-04-24
Posty: 330
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Ursi napisał:

czesiu napisał:

Widzę że licytacja z ineksu ale... czy nie lepiej napisać dlaczego znaleźliśmy takie wpadki tow. Półćwiartka

Przyznam, że nie rozumiem. Jakto dlaczego?
Czy Półćwiartek taki winny? Poza błędami w swoich tekstach to chyba nie, bo o I wojnie pisał Zielecki, a indeks robiła osoba z wydawnictwa chyba, tak?

J. Półćwiartek odpowiada za błedy swoje oraz nieswoje - ponieważ był redaktorem tego dzieła.

Jeśli chodzi o błędy poszczególnych autorów - to jak widzimy wyżej bezapelacyjnym zwycięzcą jest autor indeksu.
Zaraz później J. Hampel - żałość. Natomiast A. Zielecki i J. Półćwiartek - błędów mniej, choć nie można powiedzieć że sporadyczne.

A propos - J. Półćwiartka na pewno nie można obdarzyć skrótem "tow." Raczej "kol." (kolega - tak zwracali się do siebie członkowie ZSL, i PSL-u zresztą nadal chyba też)

Offline

 

#15 2009-09-13 22:55:41

czesiu

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-07-11
Posty: 41
Punktów :   

Re: Dzieje Leżajska - Leżajsk w okresie zaborów (1772-1918)

Wg mnie PAN Półćwiartek wczesny tj jak np zakładał muzeum  w Leżajsku to człowiek -fascynat, a teraz to - piszący byle pisać. I proponuje PRECZ Z II TOMEM DZIEJÓW LEŻAJSKA . Niech go nie piszą twórcy historii bo będzie nimi skarzona. Poczekajmy ...

Offline

 
stat4u

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
hinduski jak sie ubieraja www.wiocha.pl. www.11ac2.pun.pl 32 numerologia pozyczka bez banku 20000