historia leżajska

Niezależne forum dla fascynatów dziejami Lezajska

#1 2009-05-13 15:31:48

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Powstanie Styczniowe

„Leżajsk.   W miasteczku tem słynnem z cudów Najświętszej Panny Maryi odbył się obchód nader uroczyście.
Miejscowość  ta  dzieli się na 2 części,  na główną, gdzie  pomieszczone  są urzęda i na drugą oddaloną od pierwszej o 1 kim., a połączoną tylko stacyą kolej, i kilkoma domami i ta część nazywa się „Podklasztor."
Dnia 31. stycznia urządziła młodzież rzemieślnicza w głównej części miasta pochód z muzyką. Następnie odbyło się nabożeństwo dziękczynne na pamiątkę, że w roku 1868 obudził się duch w narodzie a w cztery dni później w kościele parafialnym nabożeństwo żałobne za poległych braci. — Pochód do kościoła wyruszył z magistratu. Naczele szła straż pożarna, chorągwie bractwa, za niemi dzieci w polskich strojach w asystencyi Sokołów, nio-sącewieniec z czarnych liści dębowych z wstęgami żałobnemi i narodowemi, na których widniały napisy „Za Ojczyznę poległym" i „Pokój ich duszy." Dalej postępowała rada miasta z burmistrzem, zamykała zaś pochód publiczność. W kościele ustawiono katafalk przystrojony zbroją, emblematami, kwiatami i żałobnemi wieńcami.
Nabożeństwo solenne odprawił ks. Piekosiński, podczas którego chór amatorski   odśpiewał kilka pieśni n bożnych i patryotycznych.
Kazanie odpowiednie do uroczystości wygłosił ksiądz Jakóbowski.
Na nabożeństwie zgromadziła się gremialnie inteli-gencya miasteczka i okolicy, mieszczaństwo, szkoły męskie i żeńskie i znaczna ilość okolicznych włościan. Kościół był tak przepełniony, że wiele osób musiało z braku miejsca stać na dworze.
W dniu 18. lutego odbyło się takie same nabożeństwo żałobne w kościele 00. Bernardynów za staraniem komitetu mieszczańskiego podklastorzańskiego!
W wspaniałej świątyni klasztoru 00. Bernardynów widniał katafalk z trumną; na niej karabela, polskie czako ułańskie. Sam katafalk przystrojony był zbroją, tarczami, orłami polśkiemi i kwiatami i tonął w świetle świec i lampek.
Przed katafalkiem stała czarno ubrana dziewczynka osłonięta długim welonem i trzymała wieniec żelazny, dębowy a obok katafalku w liczbie 12. córki miejscowych obywateli, wszystkie czarno ubrane z białymi szarfami przez ramię.
Nabożeństwo odprawił gwardyan O. Michno kazanie zaś wygłosił O. "Waleryan Gawędziński.
•Z kościoła udała się publiczność do krzyża pamiątkowego za poległych, postawionego na placu przed klasztorem, gdzie przemówił Zygmunt Szeliga i wezwał wszystkich do szczerej, gorliwej pracy nad podniesieniem ducha patryotycznego, wezwał do nauki, oświaty, oszczędno-śpi uczciwie zarobionego grosza, tak, aby skoro Ojczyzna zażąda, można do osiągnięcia celu stanąć silnie,, nietylko rozumem, ale także i materyalnemi zasobami”
1.    Babiarz Franciszek, ur. r. 1826 w Brzózie Stadnickiej, flisak, służył jako szeregowiec i podoficer w oddziałach Krysińskiego, Ruckiego i Mareckiego. Walczył pod Zbulitowem, Białą, Parczewem, Prokopem, Domaczewem, Czajówką, Chruślinem. Żyżynem, Sosnowicą, Biskupicami, Puhaczewem, itd. Ranny trzykrotnie, wzięty do niewoli został wysłany w roty aresztanckie(przymusowe roboty), skąd wrócił w r. 1866. Pod koniec życia zamieszkał w Woli Zarczyckiej.
2.    Bąkowski Władysław – patrz artyści leżajscy
3.    Bobakowski Stanisław ur.  ok. 1840 r.w Piskorowicach . Walczył w Tomaszowie
4.    Denker Emil ur. W 1842 w Krakowie, asystent farmaceuty. Służył jako dziesiętnik pod Langiewiczem w 3 Bat. Strzelców pod dowództwem majora  Pióro. Walczył pod Sosnówką, Chrobrzą i Grotowiskami. Po powstaniu aptekarz w Leżajsku.
5.    Dziubiński Piotr, ur. r. 1834 w Piskorowicach, służył jako kapit. w oddz. Miniewskiego i Komorowskiego. Walczył w Olkuskich lasach, pod Krzykawką, Chęchłami i Poryckiem. Później pełnił służbę kwaterm. i urzędn. tajnej policyi w Galicyi. Po powst. był urzędn. kolej., następnie prof. szkoły real. we Lwowie, gdzie zmarł 27. wrz. 1903.
6.    Fleszar Walenty ur. w Żołyni w 1837., szewc, służył w oddziale Lelewela, Walczył pod Panasówką i Batorzem. Ranny pod Panasówką
7.    Gajewski Adolf, ur. r. 1843 w Woli Zarczyckiej, pomocnik gospodarski., służył w oddz. Czechowskiego w 2-ej komp. strzelców i brał udział we wszystkich potyczkach, kontuzjowany od kuli karabinowej w bok prawy. Następnie wstąpił do oddz. Jeziorańskiego i walczył pod Kobylanką, ranny w nogę piką kozacką i w rękę kulą karabinową. Po powstaniu administr. folwarku.
8.     Gałczyński Jan Karol (13 XII 1844, Łańcut – 8 VI 1913, Lwów), powstaniec 1863 r., absolwent gimnazjum w Rzeszowie (1868), ukończył studia we Lwowie, nauczyciel gimnazjum w Sanoku, nauczyciel języka polskiego, propedeutyki filozofii, historii, geografii, historii kraju rodzinnego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1890 – 1910), pierwszy dyrektor Gimnazjum Realnego w Leżajsku (1912 – 13), autor m. in. publikacji „Jak powinna wyglądać nowoczesna szkoła średnia, Rzeszów 1900”za: . http://www.1lo.rzeszow.pl/index.php?opt … &Itemid=63
9.    Garbacki Andrzej ur ok. 1830 osiadł w Leżajsku po powstaniu, dzierżawca młyna bernardynów
10.    Gawlewicz Ignacy ur.  1839 Leżajsk zm.2.4.1924 Lezajsk. Walczył w oddziale gen, Jeziorańskiego
11.    Gdula Atanazy ur. 1844 w Leżajsku, syn Mariana i Agnieszki Kiszakiewicz. Jego wnuk był dyr. Gimnazjum
12.    Jabłoński Kazimierz ur. w Leżajsku w 1847, student, służył w oddziale Czachowskiego. Walczył pod Stefankowem
13.    Jędrzejowski Józef, ur. w Zołyni r. 1846, uczeń gimn. w Rzeszowie, służył jako szereg, w oddz. Jeziorańskiego i był w obu bitwach pod Kobylanką i Hutą krzesz. Pod kapit. Niemirą przeszedł powtórnie granicę, a po złączeniu się z oddz. Wróblewskiego, został wcielony do oddz. litewskiego pod do wódz. Wisłoucha i Ejtminowicza. Był ranny pod Uścimowem. Po powst. nauczyciel ludowy.
14.    Kisielewicz  Jakub ur. w 1840 w Leżajsku „ był zaangażowanym w sprawy społeczne, a równocześnie lubił i umiał korzystać z uroków życia. W młodości przy współpracy z klasztorem organizował gromadzenie broni dla powstania styczniowego. W jego domu był też punkt zborny dla ochotników chcących brać udział w powstaniu, a później także sam walczył w oddziale gen. Jeziorańskiego” za: http://aordycz.com/aord2/
15.    Kluz Antoni, ur. r. 1842 w Leżajsku, czelad. stolar., służył jako szereg, w oddz. Lelewela. Walczył pod Panasówką i Batorzem. Po upadku powstania przez kilka miesięcy przebywał w Łańcucie, następnie zamieszkał w Rzeszowie. Tu we wrześniu 1865 r. ożenił się z Apolonią Turek, c. Szymona i Jadwigi Gąsior, zamieszkałą w Ruskiej Wsi. Tam też otworzył własny zakład stolarski ze składem. Do Rady Miejskiej po raz pierwszy wybrany w 1876 r. jako radny z Ruskiej Wsi. Przez dwie kolejne kadencje do 1882 r. pracował w komisjach dla spraw przynależności ubogich i dobroczynności publicznej oraz w miejscowej Radzie Szkolnej. W wyborach 1890 r. powtórnie wybrany do Rady Miejskiej i w jej składzie pozostał do śmierci. W 1896 r. uczestniczył w pracach komisji do spraw założenia nowego cmentarza i wyszukania odpowiedniego miejsca. W tym samym roku otrzymał prawa przynależności do gminy Rzeszów.
W kwietniu 1897 r. został asesorem Magistratu. Zmarł 21 marca 1899 r.
http://www.wimbp.rzeszow.pl/sl_k.html
16.    Koczocik Ignacy ur.13.1.1830 w Leżajsku zm. 2.1.1910 Leżajsk. Walczył w rejonie podranicza. Mieszkał Podklasztorem
17.    Kopystyński Leliwa Władysław, ur. w Leżajsku w r. 29.3.1846, służył w oddz. Czarneckiego, Younga, Jeziorańskiego i Wierzbickiego. Pod Fajsławicami wzięty do niewoli, konwojowany do Trockiej cytadeli, Warszawy i Moskwy, za wtawieniem się jen. Chruszczewa po odsiedzeniu 1% rocznej kary więzienia, jako małoletni uwolniony. Był ranny w głowę pod Kobylanką, pod Fajsławicami w palce u lewej ręki i 2-ma pchnięciami bagnetem w kark i prawą nogę. Zm. po 1920 r.
18.    Kraus Enoch, ur. w Zołyni r. 1844, krawiec, służył jako szereg, pod Lelewelem i walczył pod Chruśliną i Żelechowem. Wzięty do niewoli, zasądzony na lat cztery do rot aresztanck. przebył w gubern. Kostromskiej lat trzy.
19.    Kułacz Ignacy ur.  ok. 1847 w Maleniskach
20.    Matuszko Michał ur. ok. 1840  w Leżajsku. Mieszkał na Zmuliskach
21.    Niemczycki Walenty ur. w Leżajsku
22.    Mierucki Jan, ur. r. 1846 w Zołyni, murarz, służył jako szereg, oddz. Jeziorańskiego pod Kobylanką, Lelewela pod Pana-sówką i Batorzem i Ćwieka pod "Wolą korybutówą.
23.    Nyc Jan ur. 27.5.1845 w Leżajsku Mieszkał na Zmuliskach
24.    Polaczek Aleksander, ur. r. 12.2.1842 w Leżajsku, lakiernik, służył w oddz. Langiewicza (od Wąchocka do Grochowisk), Czachowskiego (w lasach Iłżyckich) i Bosaka.
25.    Repilewicz Antoni ur. ok. 1840 w Lezajsku , garncarz służył w oddziałach Lelewela
26.    Russin Wojciech, ks. ppor. (1844) Leżajsk dane z http://www.genealogia.okiem.pl/forum/vi … =73&t=6356 oraz http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccont … 5&dirids=1
27.    Salwach Kazimierz (1 III 1840, Grodzisko – 24 I 1874), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której czele stał Stanisław Spiess, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 r. – walczył w oddziale żuawów śmierci płka Franciszka Rochenbruna, doktor filozofii (1867), nauczyciel w gimnazjach w Krakowie i Tarnowie
28.    Skoczylas Jan Kanty ur. w Żołyni
29.    Szeliga Bronisław Felix ur. 16.1.1841 w Leżajsku zm. 2.2.1921 w Leżajsku , „stolarz, trudnił się przemytem broni dla powstańców przez granicę austriacko-rosyjską. Woził meble wytworzone w warsztatach Szeligów na targ do Krzeszowa (po drugiej stronie granicy), w tym wiele toczonych nóg stołowych, wydrążonych w środku z ukrytymi w nich metalowymi częściami karabinów. Brał udział w potyczkach granicznych.”
30.    Szeliga Władysław, ur. r. 1844 w Leżajsku, uczeń gimn., służył jako podoi, strzelców pod Lelewelem, (pod Panasówką; Otroszą i Batorzem). Po powst. nauczyciel ludowy. Zm. 1.9.1924 we Lwowie
31.    Szeliga Zygmunt, ur. r. 1840 w Leżajsku, pracował w organiz. i służył w oddz. Kurowskiego (pod Miechowem). Cza-chowskiego, Łopackiego i Lelewela jako sierżant 1-ej komp. saperów. Po śmierci Lelewela dostał się do oddz. Rębajły, a następnie służył pod majorem Kozłowskim jako rakietnik w randze porucz. przy alarmie Lublina. Po powstaniu majster ciesielski.Zm. w 1914 r. w Leżajsku
32.    Szlachetka Jakub ur.1833 w Leżajsku Mieszkaniec Podolszyn. Po szczęśliwym powrocie z powstania ufundował kapliczkę, koło ob. stadionu. Gdzieś na kapliczce jest chyba data 1863.
http://www.fara.lezajsk.pl/index2.php?z … &zdj=0 Zm. 1.1.1870 w Leżajsku
33.    Tarnawski Leonard dr., ur. w Piskorowicach r. 1845, uczeń, służył jako szereg, w oddz. Zapałowicza, pod kap. Uby-szem. Walczył pod Tyszowcami i Tuczępami. Ranny pod Tuczępami. Po powst. adwokat kraj. w Przemyślu, prezes Sokoła, poseł na Sejm kraj., prezes Izby adwokatów, asesor miasta itp.. Zm. w 1927 r. w Przemyślu
34.    Karolina Uruska urodzona w Leżajsku 6 III 1848 roku sanitrariusza, później więziona w Rzeszowie za  http://www.lezajskhistoria.pun.pl/viewt … d=636#p636
35.    Wiącek Jan ur. ok. 1850 w Sarzynie. Syn organisty. Będąc uczniem kl. II Gimnazjum w Rzeszowie brał udział  w kampaniach w kwietniu i maju
36.    Wiśniewski Arnold, ur. r. 1843 w Żołyni, słuchacz techn., służył jako porucz. w oddz. Zapałowicza. Walczył pod Tyszowcami i Tuczępami. Ranny w nogę. Po powstaniu agronom.
37.    Wodziński Marian 1840-1915 osiadł w Leżajsku po powstaniu, herbu Jastrzębiec Poseł na Sejm do Wiednia. W 1864 zastepca burmistrza, wieloletni sekretarz miejski (na stanowisku sekretarza przepracował 50 lat). Honorowy obywatel Leżajska za: http://aordycz.com/aord2/1629.html
38.    Żelechowski z Żelech Józef Witold, ur. r. 1837 w Łętowni, właśc. ziemski, służył od maja 1861 do 1. sierpnia 1863 jako zaprzysiężony członek Ławy naród, obwodu Nowosądeckiego i zastępca naczeln. na pow. Skrzydlna. Z końcem sierpnia r. 1863 wstąpił do oddz. Waligórskiego i został przydzielony do przybocz. gwardyi „Gidów". Sześć tygodni był na kwaterze w Łańcucie na rachunek skarbu hr. Alfreda Potockiego. W październiku przeszedł oddział San i pod Laczkiem został zabity. Żelechowski powołany do kom. placu w Krakowie, pełnił służbę do ostatka i był więziony po razy kilka. Po powstaniu urzędnik krakow. asekuracyi.

Offline

 

#2 2009-05-13 20:29:04

 ksz

Użytkownik

Skąd: i tu i tam
Zarejestrowany: 2009-04-24
Posty: 330
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

Te fragmenty zapewne z dzieła Józefa Białyni-Chołodeckiego pt. Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r.1863/1864, Lwów 1904.

Co do krzyża pamiątkowego wspomnianego poniżej, to stał on na Placu Mariackim w miejscu obecnego pomnika ku czci powstańców i poległych. Krzyż zmurszał i w 1925 został zastąpiony przez istniejący do dziś monument.

genek72 napisał:

•Z kościoła udała się publiczność do krzyża pamiątkowego za poległych, postawionego na placu przed klasztorem, gdzie przemówił Zygmunt Szeliga i wezwał wszystkich do szczerej, gorliwej pracy nad podniesieniem ducha patryotycznego, wezwał do nauki, oświaty, oszczędno-śpi uczciwie zarobionego grosza, tak, aby skoro Ojczyzna zażąda, można do osiągnięcia celu stanąć silnie,, nietylko rozumem, ale także i materyalnemi zasobami”

Jeśli chodzi o poniższych powstańców, to w cytowanym dziele jest błąd, jeśli chodzi o datę ur. Zygmunta Szeligi, urodził się on prawdopodobnie 19 lutego 1843. Data ur. Władysława Szeligi jest poprawna, jednakże na swoim nagrobku na Górce powstańców Cmentarza Łyczkowskiego ma datę błędną (1841).
W powstaniu brał też udział starszy kuzyn i brat w/w Bronisław Feliks Szeliga - stolarz, trudnił się przemytem broni dla powstańców przez granicę austriacko-rosyjską. Woził meble wytworzone w warsztatach Szeligów na targ do Krzeszowa (po drugiej stronie granicy), w tym wiele toczonych nóg stołowych, wydrążonych w środku z ukrytymi w nich metalowymi częściami karabinów. Brał udział w potyczkach granicznych. I tu znów niejasności co do daty urodzenia: 1838 (wedle przekazów rodzinnych), 1839 (na nagrobku w Leżajsku http://www.genebase.com/node/F254266 ), 1841 (spis powstańców z 1919). Ha, nawet ze stosunkowo niedawną datą śmierci mam tu problem 1920 (na nagrobku) lub 2.2.1921 (wedle przekazów rodzinnych).


genek72 napisał:

15.    Szeliga Władysław, ur. r. 1844 w Leżajsku, uczeń gimn., służył jako podoi, strzelców pod Lelewelem, (pod Panasówką; Otroszą i Batorzem). Po powst. nauczyciel ludowy.
16.    Szeliga Zygmunt, ur. r. 1840 w Leżajsku, pracował w organiz. i służył w oddz. Kurowskiego (pod Miechowem). Cza-chowskiego, Łopackiego i Lelewela jako sierżant 1-ej komp. saperów. Po śmierci Lelewela dostał się do oddz. Rębajły, a następnie służył pod majorem Kozłowskim jako ra-kietnik w randze porucz. przy alarmie Lublina. Po powstaniu majster ciesielski.

Offline

 

#3 2009-05-13 22:53:38

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

Oczywiście to właśnie ta książka.
Zygmunt Szeliga napewno ur sie 19.2.1843. Chrzcił go 22.2.1843 Józef Graff, achrzestnymi byli Bernard Graff i Marianna Ratkiewicz. Położną była Marianna Szuwalska
Feliks Bronisław Szeliga ur sie 16.1.1841 r Chrzestnymi byli Cyprian Kiszak i Marianna Chodzińska żona Zachariasza. Położna jw. Chrzetu dzień później udzielił ks Adam Jasiński

Offline

 

#4 2009-05-14 22:32:31

 ksz

Użytkownik

Skąd: i tu i tam
Zarejestrowany: 2009-04-24
Posty: 330
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

No to rodzina Bronisława Feliksa się nie popisała, postarzając go na nagrobku o dwa lata - 1839 zamiast 1841 http://www.genebase.com/node/F254266
Nagrobek stawiano pewnie po 1927 - ostatnia tam pochowana osoba, żona w/w.
Datę śmierci Bronisława chyba też pomylili - 1920 zamiast 2.2.1921

genek72 napisał:

Chrzestnymi byli Cyprian Kiszak i Marianna Chodzińska żona Zachariasza.

Sądziłem, że żoną Zachariasza Chodzińskiego była Weronika z domu Harlteben. Ale mogł mieć przecież więcej niż jedną żonę, przecież kobiety umierały, gł. przy porodach, wdowcy brali sobie kolejne małżonki.

Offline

 

#5 2009-05-15 07:57:26

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

Dobrze sądziłeś ale w 1818 wdowiec Zachariasz w wieku 39 lat ożenił się z 18 letnią Marianną Rogucką c. Michała i Marianny Mochylskiej (?) Świadkami byli Farnciszek Graff i Wojciech Szeliga - wszystko w rodzinie ;-)

Offline

 

#6 2009-05-15 11:14:39

 ksz

Użytkownik

Skąd: i tu i tam
Zarejestrowany: 2009-04-24
Posty: 330
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

Powstańców wymiena też Jerzy Depowski, Okolice Leżajska a powstanie styczniowe, [w:] Z dziejów Leżajska i okolic, red. Zbigniew Andres, Rzeszów 1980

Offline

 

#7 2009-05-15 21:53:41

 aord

Użytkownik

Call me!
Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Re: Powstanie Styczniowe

No i niech ktoś spróbuje zaprzeczyć, że genealogia jest pasjonująca!!

Offline

 

#8 2009-05-31 19:03:02

 ksz

Użytkownik

Skąd: i tu i tam
Zarejestrowany: 2009-04-24
Posty: 330
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

wymieniony Jakub Szlachetka, ufundował po szczęśliwym powrocie z powstania kapliczkę, koło ob. stadionu. Gdzieś na kapliczce jest chyba data 1863.
http://www.fara.lezajsk.pl/index2.php?z … r=16&zdj=0

Offline

 

#9 2009-06-16 21:21:36

 ksz

Użytkownik

Skąd: i tu i tam
Zarejestrowany: 2009-04-24
Posty: 330
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

genek72 napisał:

30.    Szeliga Zygmunt, ur. r. 1840 w Leżajsku, pracował w organiz. i służył w oddz. Kurowskiego (pod Miechowem). Cza-chowskiego, Łopackiego i Lelewela jako sierżant 1-ej komp. saperów. Po śmierci Lelewela dostał się do oddz. Rębajły, a następnie służył pod majorem Kozłowskim jako rakietnik w randze porucz. przy alarmie Lublina. Po powstaniu majster ciesielski.Zm. w 1914 r. w Leżajsku

Jak już pisaliśmy w poście 2 i 3 data urodzenia w Księdze Pamiątkowej... Białyni Chołodeckiego jest błędna.
Data śmierci ok. Ale co do miejsca śmierci to pewnie błędne dane za: Jerzy Depowski, Okolice Leżajska a powstanie styczniowe, [w:] Z dziejów Leżajska i okolic, red. Zbigniew Andres, Rzeszów 1980, s. 48.
W rzeczywistości zmarł w Tyczynie 17 X 1914, pochowany tamże 22 X 1914. Wedle legendy, wyczerpany astmą zmarł na serce, ujrzawszy przez okno zbliżający się kozacki patrol, co go bardzo przygnębiło. Po 50 latach znów zobaczył wojska, z którymi walczył w młodości. I umarł. Pewnie to legenda - Ursi pewnie zweryfikuje czy owego dnia patrole wojsk carskich podchodziły pod Tyczyn.

genek72 napisał:

35.    Wodziński Marian 1840-1915 osiadł w Leżajsku po powstaniu, herbu Jastrzębiec Poseł na Sejm do Wiednia. W 1864 zastepca burmistrza, wieloletni sekretarz miejski (na stanowisku sekretarza przepracował 50 lat). Honorowy obywatel Leżajska za: http://aordycz.com/aord2/1629.html

Nie był posłem do ogólnoaustriackiego Parlamentu we Wiedniu, lecz na Sejm Krajowy Galicyjski we Lwowie.

Offline

 

#10 2009-06-29 01:29:07

 aord

Użytkownik

Call me!
Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Re: Powstanie Styczniowe

Sztaba Józef, rodem z miasteczka Rudnika w Rzeszowskiem, syn wojta. Po ukończeniu gimnazyum w Rzeszowie, wstąpił do seminarium w Przemyślu. Kształcąc się zaś na kapłana, nie zapominał, że ma być także obywatelem kraju, na usługi kt6rego był zawsze gotowym. Prócz nauk teologicznych kształcił się też śp. J6zef w literaturze i dziejach ojczystych - a szerzenie oświaty między ludem było jego najsłodszem marzeniem. Otwartością i szlachetnem sercem swem pozyskał miłość kolegów kleryk6w, z których wielu inaczej od niego powołanie kapłańskie pojmowało. W Marcu 18G3 r. śp. Józef
z pięciu towarzyszami opuścił Przemyśl i pospieszył do nowo organizującego się oddziału pułkownika Czachowskiego w Lubelskie. W bitwie pod Potokiem dnia 19 Marca, wraz z trzema towarzyszami obskoczony w lesie przez 10 Moskali, bronił się walecznie. Chociaż już kulą ranny w nogę, bagnetem położył dwóch moskali - i przeszło pół godziny pasował się z 6ma pozostałymi. Lecz gdy mu już sił zabrakło, karabin wysunął się z omdlałej dłoni - wtedy Moskale z wściekłością rzucili się na bezbronną ofiarę i okropnie skłuli bagnetami. Zdzierając z zabitego odzież, przestraszeni szelestem z pobliża, dla pośpiechu zabrali buty wraz z uciętemi nogami. Wieść o śmierci J6zefa smutkiem przepełniła serca wszystkich przełożonych seminaryum Przemyskiego.
Str 382/412  http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccon … 7&dirids=1
Tytuł : Pamiątka dla rodzin polskich : krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu

Dnia 15 marca na czele 800 ludzi Czachowski wchodzi do Tarnogrodu, i ogłasza manifest Dyktatorski. Obszerny biogram Czachowskiego na Str 321/412
Być może Józef Sztaba jest krewnym Walentego Sztaby również urodzonego w Rudniku, ojca Jadwigi - autorki książki pt 'Polskę wszerz i wzdłuż'.

Offline

 

#11 2009-08-22 20:40:46

genek72

Administrator

7248598
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 1084
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

Ciekawe, choć zwariowane ionformacje o Kazimierzu Stanisławie Jabłońskim na http://andrzej.pilipiuk.w.interia.pl/dane/44.html ;-)
Proponuję również prace o powstaniu http://www.rtk.kolbuszowa.pl/aktualnosc … cjanie.doc

Offline

 

#12 2009-08-23 00:12:50

 aord

Użytkownik

Call me!
Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Re: Powstanie Styczniowe

To może być krewny Kiszakiewiczów(Kornela, Walerego, Ireny), Łukasiewicza Ignacego (tego od lampy naftowej.

Offline

 

#13 2011-10-26 23:46:26

 aord

Użytkownik

Call me!
Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Re: Powstanie Styczniowe

Z dnia na dzień przybywa członków tej witryny, pojawiają się nazwiska, biogramy, wspomnienia, dlatego warto przejrzeć
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showp,7

Offline

 

#14 2012-06-11 20:49:45

 ksz

Użytkownik

Skąd: i tu i tam
Zarejestrowany: 2009-04-24
Posty: 330
Punktów :   

Re: Powstanie Styczniowe

http://www.genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php

Baza powstańców 1863-64. Można dodawać biogramy. Ja moich trzech Sz. już dodałem

Offline

 

#15 2013-05-06 10:21:48

 aord

Użytkownik

Call me!
Skąd: Leżajsk
Zarejestrowany: 2009-04-18
Posty: 367
Punktów :   
WWW

Re: Powstanie Styczniowe

20 czerwca 2013r odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci Powstańców Styczniowych biorących udział w potyczce pod Komorowem 20 VI 1863.
Do walki przybyło 700 ochotników, głównie z Galicji . Poległo 200 żołnierzy, a ok 60-ciu trafiło na Sybir. Zbiorowa mogiła jest w Beszowej. Inne groby prawie nie znane.Ostatni powstaniec zmarł ok 1940.
Jadwiga Berntsson poszukuje potomków uczestników powstania styczniowego 1863, 
więcej b. ciekawych informacji na ten temat:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid … =1&theater

Offline

 
stat4u

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
shinigami hakama cena www.pokemongra.pun.pl www.wojownik mental poradnik dla 80lvla www.narutoogra.pun.pl www.wczesnoszkolna.pun.pl